Wij zijn Probus Veghel en omgeving.

De dorpskernen Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode en een aantal kerkdorpen  zijn per 1 januari 2017 samengegaan en vormen nu de gemeente Meierijstad.

Probus Veghel e.o. bestaat uit een groep van op dit moment 28 mensen die een verantwoordelijke maatschappelijke positie hebben vervuld en niet meer actief werkzaam zijn. De samenstelling is een afspiegeling van de samenleving.
De leden ontmoeten elkaar twee maal per maand als gelijkgestemden.

De bijeenkomst begint om 11.00 uur met een vrije inloop vanaf 10.30 uur.
Dan volgt een informatief klein half uurtje, waarin mededelingen van het bestuur en de activiteitencommissie en een korte bespreking van actuele onderwerpen aan de orde komen.
Er wordt een proost uitgebracht op de jarigen.
Daarna volgt er een lezing met discussie van ruim een uur. De lezing wordt gevolgd door een lunch.
Enkele keren per jaar wordt er een bezoek georganiseerd aan een bedrijf.

Eens per jaar is er een uitstapje van een halve dag + avond met de partners. Ook kort na Nieuwjaarsdag worden de partners uitgenodigd voor een uitgebreide lunchbijeenkomst.

Nieuwe leden worden door bestaande leden voorgedragen.
De ledencommissie kijkt kritisch naar de voordrachten.
Het is niet mogelijk zichzelf als lid aan te melden.

De leeftijd van de leden ligt op dit moment tussen 60 en 92 jaar en 5 leden zijn jonger dan 70 jaar. De gemiddelde leeftijd is op dit moment 75 jaar.